Спіритусово – 30/05/2016

Проґрам, в котрым презентуваны сут ориґінальны поліцийны рапорты з постерунків, розсіяных по Лемковині. Акция розгрыват ся в меджевоєнным часі. Ци тепер ся дакус ріжниме? Ци меньше на ся доносиме? Меньше комбінуєме? А може лем обставины інчы, а мы – докладні такы самы…?
Logo