Церков в Брунарах – 30/05/2016

Остатній того рока проґрам з сериі та остатній раз надаєме званя забытку радия ЛЕМ.фм перлині лемківского краєвиду. На закінчыня той сериі зас достане го тот тип объєкту, о котрым в проґрамі было бесідуване найчастійше, будучым єдным з найвыдатнійшых осягнінь материяльной культуры Лемків – деревяна сакральна будівля. Буде бесіда про храм, якій доцінений остал світом і – подібні як церков з Туряньска, о котрій бесідували сме тыжден тому – вписаний єст на Листу Світовой Спадковины ЮНЕСКО. Церков св. Архангела Михала в Брунарах. «Реґістер Забытків» то познавчий проґрам, в якым зазнаємляме ся з Лемковином в скали мікро. Премєра проґраму – середа 20.00 год., повторіня четвер 2.00 і 8.00 год. за лемківскым часом.
Logo