Вставлены в контекст – 18/09/2016

…будуваня атмосферы пошаны для другых меншын, творіня коаліциі спілпрацуючой на хосен вшыткых меншын, достережыня потреб другых і підпорюваня для вшелеякых меншыновых еманципацийных стремлінь, лем тото може творити контекст для пропаґуваня згоды медже нациями і взаімного порозумліня. Днес той згоды неє і тому в великій мирі винувата є меншынова сторона Комісиі, котра вельо разів доказала, што видит лем партикулярны своі інтересы і заспокаят інтересы «сильных» меншын. Годны они жаліти над собом, а не занимати ся правдивыма проблемами вшыткых дискримінуваных меншын.
Logo